Intygsgivare av

ekonomiska planer

Vi är godkända intygsgivare av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer och kalkyler

Varför behöver vi intygsgivare?

Samtliga bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

En förening som inte har en godkänd ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter. Detta gäller både vid nybyggnation och ombildning till bostadsrätt. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket, ofta görs detta i samarbete med en ombildningskonsult.

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare.

När intygsgivarna har försett planen med intyg ska den registrera hos Bolagsverket.

På Wisano hjälper vi dig med hela processen avseende ekonomisk plan

Behöver ni hjälp med intygsgivning eller ekonomisk plan?

Kristofer Björk
079-340 45 83
kristofer@wisano.se

När behöver vi intygsgivare?


Kostnadskalkyl, bindande förhandsavtal och förskott

För att en bostadsrättsförening ska ha möjlighet att skriva bindande förhandsavtal och ta emot förskott behöver man upprätta en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen är en preliminär ekonomisk plan.

Kalkylen ska bland annat innehålla beskrivning av föreningens verksamhet beräknade årsavgifter för bostadsrätten, föreningens beräknade kostnader m.m.
Två intygsgivare behöver granska kalkylen och bedöma dess långsiktighet och rimlighet. Om man bedömer att det som står i kalkylen stämmer och är ekonomiskt långsiktigt hållbart intygar/godkänner man planen.

Kalkylen ska finnas tillgänglig för bostadsrättsintressenter innan de tecknar ett förhandsavtal.

Garantier
För att få tillstånd att ta emot förskott behöver föreningen också ställa en säkerhet motsvarande förskotten man planerar att ta emot. Oftast bankgaranti, men kan också vara via olika försäkringslösningar.

Upplåtelseavtal
För att föreningen ska få skriva upplåtelseavtal och ta emot insatser behöver den ekonomiska planen vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter, intygad av två inygsgivare och registrerad hos bolagsverket.