Vi har kompetensen och hjälper er med er bostadsrättsförenings ekonomiska plan

Vi arbetar över hela Sverige.

Ekonomisk plan

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan.

Planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Oftast upprättas en ekonomisk plan i samband med att en bostadsrättsförening nyproducerar en fastighet eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och fastighet. Planen ska innehålla uppgifter som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet.

Planen ska bland annat beskriva byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

Grundförutsättningen för att upplåta lägenheter med bostadsrätt är att det finns minst tre lägenheter i föreningens hus. Om det finns fler än ett hus i en bostadsrättsförening ska husen ligga så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Den ekonomiska planen ska innan registrering granskas av två intygsgivare. Om man bedömer att det som står i planen om föreningens verksamhet stämmer och är ekonomiskt långsiktigt hållbart intygar man planen.

När två intygsgivare har försett planen med intyg ska den registreras hos Bolagsverket.

Registreringen kan göras elektroniskt via Bolagsverket och verksamt.se

En förening som inte har en godkänd ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätt. Detta gäller både vid nybyggnation och ombildning. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

 

Vi på Wisano bistår er gärna med upprättande av er ekonomiska plan.

På Wisano hjälper vi dig med hela processen avseende ekonomisk plan

Har du några frågor om intygsgivning eller ekonomiska planer?

Slå en signal.

Kristofer Björk
079-340 45 83
kristofer@wisano.se