Om Wisano

Vi har lång erfarenhet av bostadsprojekt och ekonomiska kalkyler. Wisano arbetar med ekonomiska planer och intygsgivning över hela Sverige med Jönköping som utgångspunkt.  Våra kunder är bland annat byggbolag, fastighetsbolag samt privata fastighetsägare.

Wisano AB (559173-2044) är registrerade hos Bolagsverket och Boverket.